MCB BH-D6 2P 16A 6KA

Danh mục: Mitsubishi
Mã Sản Phẩm : BH-D6 2P 16A 6KA

Mã hàng: BH-D6 2P 16A 6KA

Hãng: Mitsubishi. Xuất xứ: China

MCB (CB tép)BH-D6-2P-6A-6KA
Số cực: 2P
Dòng định mức: 6A
Dòng ngắn mạch: 6kA

Mã hàng: BH-D6 3P 50A 6KA

Hãng: Mitsubishi. Xuất xứ: China

MCB (CB tép)BH-D6-2P-6A-6KA

Số cực: 2P

Dòng định mức: 6A

Dòng ngắn mạch: 6kA


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com