SIEMENS DIGITAL INPUT SM 326, F-DI 24 X DC 24V

Danh mục: AS Other
Mã Sản Phẩm : 6ES7326-1BK02-0AB0

Mã hàng: 6ES7326-1BK02-0AB0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7, DIGITAL INPUT
SM 326, F-DI 24 X DC 24V,
FAILSAFE DIGITAL INPUTS
FOR SIMATIC S7 FAILSAFE SYSTEMS
WITH DIAGNOST. INTERRUPT,
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/


Mã hàng:  6ES7326-1BK02-0AB0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7, DIGITAL INPUT
SM 326, F-DI 24 X DC 24V,
FAILSAFE DIGITAL INPUTS
FOR SIMATIC S7 FAILSAFE SYSTEMS
WITH DIAGNOST. INTERRUPT,
UP TO CATEGORY 4 (EN954-1)/

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com