SIEMENS HIM MP 377 PRO 15" TOUCH

Mã Sản Phẩm : 6AV6644-2AB01-2AX0

Mã hàng: 6AV6644-2AB01-2AX0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC MP 377 PRO 15" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
15" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007


Mã hàng:  6AV6644-2AB01-2AX0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC MP 377 PRO 15" TOUCH
MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0
15" COLOR-TFT-DISPLAY
12 MB USER MEMORY
CONFIGURABLE FROM
WINCC FLEXIBLE 2007

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com