SIMATIC S7-400, CPU 416-2: 6ES7416-2XP07-0AB0

Mã Sản Phẩm : Mã hàng: 6ES7416-2XP07-0AB0

Mã hàng: 6ES7416-2XP07-0AB0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400, CPU 416-2,

Central processing unit with: 

Work memory 8 MB, 

(4 MB code, 4 MB data), 

1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 

2nd interface PROFIBUS DP,


Mã hàng: 6ES7416-2XP07-0AB0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400, CPU 416-2,

Central processing unit with: 

Work memory 8 MB, 

(4 MB code, 4 MB data), 

1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 

2nd interface PROFIBUS DP,


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com