Bộ lập trình CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK07-0AB0

Danh mục: Simatics S7 400
Mã Sản Phẩm : Mã hàng: 6ES7412-2EK07-0AB0

Mã hàng: 6ES7412-2EK07-0AB0
NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN 

Central processing unit with 

Work memory 1 MB, (0.5 MB code; 0.5 MB data) 

interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1),

 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5)


Mã hàng: 6ES7412-2EK07-0AB0

NSX: Siemens-DE

Central processing unit with 

Work memory 1 MB, (0.5 MB code; 0.5 MB data) 

interfaces 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, (X1),

 2nd interface Ethernet/PROFINET (X5)


Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com