Bộ lập trình CPU 412-5H

Danh mục: Simatics S7 400
Mã Sản Phẩm : Mã hàng: 6ES7412-5HK06-0AB0

Mã hàng: 6ES7412-5HK06-0AB0
NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL

UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5
INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN
AND 2 FOR SYNC MODULES 1 MB
MEMORY (512 KB DATA/512 KB CODE)Mã hàng:  6ES7412-5HK06-0AB0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CENTRAL

UNIT FOR S7-400H AND S7-400F/FH, 5
INTERFACES: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN
AND 2 FOR SYNC MODULES 1 MB
MEMORY (512 KB DATA/512 KB CODE)


Sản phẩm liên quan

Bộ lập trình CPU 412-1

Bộ lập trình CPU 412-1

Mã hàng: 6ES7412-1XJ05-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-2 PN

Bộ lập trình CPU 412-2 PN

Mã hàng: 6ES7412-2EK06-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-1

Bộ lập trình CPU 412-1

Mã hàng: 6ES7412-2XJ05-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-2

Bộ lập trình CPU 412-2

Mã hàng: 6ES7414-2XK05-0AB0
Bộ lập trình CPU 414-3

Bộ lập trình CPU 414-3

Mã hàng: 6ES7414-3XM05-0AB0
Bộ lập trình CPU 416-2

Bộ lập trình CPU 416-2

Mã hàng: 6ES7416-2XN05-0AB0
© 2016 tudongaz.com