Bộ lập trình CPU 412-2 PN

Danh mục: Simatics S7 400
Mã Sản Phẩm : Mã hàng: 6ES7412-2EK06-0AB0

Mã hàng: 6ES7412-2EK06-0AB0
NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN

CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
1 MB WORKING MEMORY,
(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),
INTERFACES

Mã hàng: 6ES7412-2EK06-0AB0

NSX: Siemens-DE

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN

CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
1 MB WORKING MEMORY,
(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),
INTERFACES

Sản phẩm liên quan

Bộ lập trình CPU 412-1

Bộ lập trình CPU 412-1

Mã hàng: 6ES7412-1XJ05-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-1

Bộ lập trình CPU 412-1

Mã hàng: 6ES7412-2XJ05-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-5H

Bộ lập trình CPU 412-5H

Mã hàng: 6ES7412-5HK06-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-2

Bộ lập trình CPU 412-2

Mã hàng: 6ES7414-2XK05-0AB0
Bộ lập trình CPU 414-3

Bộ lập trình CPU 414-3

Mã hàng: 6ES7414-3XM05-0AB0
Bộ lập trình CPU 416-2

Bộ lập trình CPU 416-2

Mã hàng: 6ES7416-2XN05-0AB0
© 2016 tudongaz.com