MODUL S7-1200, RTD INPUT, SB 1231 RTD, 1 AI RTD, 1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000

Danh mục: ANALOG MODULE
Mã Sản Phẩm : 6ES7231-5PA30-0XB0

Mã hàng: 6ES7231-5PA30-0XB0

Xuất xứ: Siemens-DE

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT,
SB 1231 RTD, 1 AI RTD,
1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000Mã hàng:  6ES7231-5PA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, RTD INPUT,
SB 1231 RTD, 1 AI RTD,
1 CHANNEL, PT 100 AND PT1000

Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com