SIEMENS SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231, 4 AI

Danh mục: ANALOG MODULE
Mã Sản Phẩm :

Mã hàng: 6ES7231-4HD32-0XB0

Xuất xứ: Siemens-CN

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 4 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)

Mã hàng: 6ES7231-4HD32-0XB0

Xuất xứ: Siemens-CN

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 4 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)
Sản phẩm liên quan

© 2016 tudongaz.com