MODUL SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG6ES7432-1HF00-0AB0

Danh mục: Simatics S7 400
Mã Sản Phẩm : 6ES7432-1HF00-0AB0

Mã hàng: 6ES7432-1HF00-0AB0

Xuất xứ: Siemens-Germany

SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG
OUTPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8
AO, 13 BIT RESOLUTION, U/I

Mã hàng: 6ES7432-1HF00-0AB0

Xuất xứ: Siemens-Germany

SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG 
OUTPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 
AO, 13 BIT RESOLUTION, U/I

Sản phẩm liên quan

Bộ lập trình CPU 412-1

Bộ lập trình CPU 412-1

Mã hàng: 6ES7412-1XJ05-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-2 PN

Bộ lập trình CPU 412-2 PN

Mã hàng: 6ES7412-2EK06-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-1

Bộ lập trình CPU 412-1

Mã hàng: 6ES7412-2XJ05-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-5H

Bộ lập trình CPU 412-5H

Mã hàng: 6ES7412-5HK06-0AB0
Bộ lập trình CPU 412-2

Bộ lập trình CPU 412-2

Mã hàng: 6ES7414-2XK05-0AB0
Bộ lập trình CPU 414-3

Bộ lập trình CPU 414-3

Mã hàng: 6ES7414-3XM05-0AB0
© 2016 tudongaz.com